De basis

De agility van onze infrastructuur.

Om wendbaar en flexibel te werken en doorlooptijden te verkorten, moeten we de basisinfrastructuur ook aanpassen. Dat doen we op een aantal manieren. Zo gaan we meer en meer gebruikmaken van de cloud. Het werken in de cloud biedt onder meer toegang tot actuele technologie, het is in hoge mate beschikbaar, robuust en schaalbaar in capaciteit.

We zetten daarnaast geautomatiseerde ‘straten’ op voor het ontwikkelen, testen, uitrollen en monitoren van onze belangrijkste applicaties, zoals bijvoorbeeld Canvas en Brightspace. Zo kunnen we sneller doorontwikkelen en op een consistente manier beheren, waarbij informatiebeveiliging beter wordt geborgd.

Om te kunnen aansluiten bij het tempo van de sprints van de productteams met behoud van kwaliteit (operational excellence) van onze basis IT-infrastructuur kijken we naar mogelijkheden om taken en processen (zoals het uitrollen van servers of aanpassen van firewalls) verdergaand te automatiseren.

Tenslotte is het belangrijk om vanuit een agile mindset te werken, ook wanneer je niet in een productteam zit. Een flexibele houding, een mogelijke verbreding van taken en intensieve samenwerking is nodig om deze klus te klaren.