Samen sturen

Inrichten van de IT-governance rond agile werken

Governance gaat over de vraag: hoe richten we overleg in zodat instellingsdoelen en wensen van gebruikers vertaald worden in concrete werkzaamheden in productteams?

Een belangrijke rol is weggelegd voor business owners. Zij maken de koppeling tussen de instellingsdoelen waar de directeuren van de diensten aan gehouden worden en de wensen van gebruikers en andere stakeholders die door de product owner geinventariseerd worden. Deze doelen en wensen vertalen de business owners in acties waar productteams concreet mee aan de slag gaan. Je gaat daarbij van strategie naar uitvoering.

De directeuren en business owners stellen samen vast wat businessdoelen zijn en hoe die meetbaar gemaakt kunnen worden en welke prioritering gewenst is. Ook is een belangrijke afweging hoeveel capaciteit wordt ingezet voor ontwikkeling versus beheer. De directeuren zorgen er op hun beurt voor dat relevante gremia (zoals het Bedrijfsvoerdersoverleg, de bestuursstaf, enz.) meegenomen worden in de roadmap en agenda van de productteams, ook op het gebied van (aanvullende) financiering.