Met elkaar

Hoe gaan we de verbinding leggen?

ICT Services richt zich waar mogelijk op de hele keten: van wens tot en met het implementeren van nieuwe ICT. Dit betekent dat we meer en meer werken in multidisciplinair samengestelde productteams. Met multidisciplinair bedoelen we teams gevormd vanuit afdelingen binnen ICT Services, maar juist ook vanuit de andere diensten en faculteiten. Deze nieuwe manier van werken reikt dus verder dan ICT Services alleen.