Wij, ICT Services

Minder werkdruk, méér werkplezier

Een belangrijk uitgangspunt bij de invoering van agile werken, is de veronderstelling dat deze manier van werken bijdraagt aan verhoging van het werkplezier en verlaging van de werkdruk. Echter, iedere verandering brengt ook spanningen met zich mee die gemakkelijk kunnen worden geïnterpreteerd als toegenomen werkdruk.

Productteams en individuele medewerkers hebben begeleiding nodig om zich de nieuwe houding eigen te maken die past bij agile werken. De komende jaren zal daarom meer aandacht komen voor de ontwikkeling van zogenaamde soft skills, meer zachte, persoonlijke vaardigheden. Naast soft skills vraagt agile werken om een grote mate van autonomie waarbij teams niet directief worden aangestuurd.

Afdelingshoofden moeten leren ruimte te geven aan persoonlijk leiderschap. Dat betekent niet alleen vertrouwen uitspreken in het potentieel van medewerkers, maar ze dit vertrouwen ook daadwerkelijk geven. Dat vraagt om durf, want het betekent minder controle, meer verantwoordelijkheden uit handen (gaan) geven, en medewerkers de ruimte geven om fouten te maken en daarvan te leren. Het vraagt, kortom, om open communicatie tussen alle betrokkenen.