Wendbare organisatie

Wat willen we bereiken met een wendbaar ICT Services?

Als ICT Services willen we van grotere toegevoegde waarde zijn voor de HvA en de UvA. Dat gaan we bereiken door flexibeler en in kortere tijd nieuwe ICT-systemen of bestaande ICT-dienstverlening te ontwikkelen, die bovendien beter aansluit bij de gebruiker.

Het is nodig om in sommige gevallen anders te gaan werken: in korte cycli, waardoor we niet alles in één keer opleveren, maar doorontwikkelen op basis van feedback van de gebruikers. We werken op een agile manier samen in productteams met veel aandacht voor prioriteren. Dit doen we door steeds in overleg met de gebruiker aan de juiste dingen te werken. Doordat we in de cloud gaan werken, kunnen we meer processen automatiseren en dat zorgt ervoor dat we ook in onze infrastructuur flexibiliteit en snelheid vergroten, zodat de productteams op hun beurt weer meer vaart maken en autonomer opereren. Het testen van ICT gaan we waar mogelijk automatiseren, om ook zo kostbare tijd te besparen van teams en gebruikers.

Naast de productteams blijven we ook in reguliere projectteams werken, maar we proberen wel met een agile mindset en een lean bril te kijken naar onze werkzaamheden. Daarmee bedoelen we dat we altijd in gedachten houden wie de eindgebruiker is en wat hij of zij nodig heeft. Ook willen we stimuleren elkaar vaker de vraag te stellen: waarom doen we dit zo? De veronderstelling is dat we door wendbaarder te werken méér plezier en voldoening zullen ervaren in ons werk. En daar gaan we voor.